Guziki

Status prawny

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gałkowie Dużym jest jednostką organizacyjną Gminy Koluszki, nieposiadającą osobowości prawnej.

Organem prowadzącym jest: Gmina Koluszki

Organem nadzoru pedagogicznego jest: Łódzki Kurator Oświaty

Działalność placówki regulują następujące akty prawne i dokumenty:

  1. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 z późń. zm. ) i rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy.
  2. ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.( Dz.U 1982 nr 3 poz. 19 z późn. zm.)
  3. akt założycielski
  4. statut szkoły

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

11-02-2018 - Edycja treści.

11-02-2018 - Edycja treści.

11-01-2018 - Edycja treści.

11-01-2018 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 270