Guziki

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa i zasady ich udostępniania.

W szkole prowadzone są rejestry, ewidencje i archiwa:

 1. księgi inwentarzowe,
 2. książka obiektu budowlanego,
 3. rejestr pracowników,
 4. ewidencja akt osobowych pracowników,
 5. rejestr aktów i zaświadczeń-awans zawodowy nauczyciela,
 6. księga zarządzeń dyrektora szkoły,
 7. ewidencja uczniów w szkole,
 8. księgi dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły,
 9. protokoły rad pedagogicznych,
 10. protokoły posiedzeń komisji socjalnej,
 11. księga druków ścisłego zarachowania,
 12. rejestr legitymacji szkolnych,
 13. rejestr korespondencji,
 14. ewidencja czasu pracy,
 15. archiwum szkolne.

Rejestrów zawierających dane osobowe nie udostępnia się osobom postronnym zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 )

Dokumenty archiwalne są udostępniane na terenie szkoły osobom upoważnionym na ich wniosek.

Dokumenty udostępniane są powołanym do tego organom kontrolującym na terenie placówki.

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

02-03-2018 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 216