Guziki

Rada Pedagogiczna

Kompetencje Rady Pedagogicznej określa ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2017r. poz. 2198 i 2203), ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017r. poz. 59), ustawa z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) oraz statut szkoły.

Pracownicy pedagogiczni:

Lista nauczycieli

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

12-02-2018 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 269