Guziki

Dyrekcja

Dyrektor Szkoły: Krystyna Warczyk

Na podstawie Zarządzenia Nr 195/2012 Burmistrza Koluszek z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym oraz z Uchwałą Nr XXXVI/119/2017 z dnia 28 sierpnia 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym w ośmioletnia Szkołę Podstawową im.Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gałkowie Dużym.

Kompetencje dyrektora określa art.39 ustawy o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 1996r., Nr 67, poz. 329 ze zm), ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.z 2017r. poz. 59) oraz statut szkoły (rozdział III)

Oświadczenie majątkowe znajdziesz na stronie: http://www.koluszki.samorzady.pl/?a=8210


Wicedyrektor Szkoły: Bożena Delewska

Na podstawie art.37, ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. nr. 256, poz 2572 z późn. zm.)

Zadania wicedyrektora szkoły określa statut szkoły (rozdział V)

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

12-02-2018 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 342